Polityka prywatności

Kariera

 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

 

„Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”

 

Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka

Priorytet IV - Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

 

Tytuł projektu: „Budowa zakładu produkcyjnego wraz z nowoczesną linią technologiczną do produkcji innowacyjnych produktów dla branży elektronicznej”

 

Firma MARCO Sp. z o.o. w latach 2013-2014 realizuje Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.4, mający na celu zbudowanie zakładu produkcyjnego w którym zostanie wdrożona nowoczesna linia technologiczna do produkcji innowacyjnych izolatorów.

 

Wartość projektu: 8 780 459,80 EUR (36 703 200,00 PLN)

Wielkość dofinansowania ze środków UE: 2 989 162,94 EUR (12 495 000,00 PLN)

Okres realizacji projektu: 2013 - 2014

 

Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji na temat

realizowanego projektu:

Katarzyna Znyk

ul. Antonio Gaudiego 8D

44-100 Gliwice

Tel.: 32 30 20 711

 

 

„Dotacje na innowacje”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

 

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 znajdują się na stronach: www.poig.gov.pl, www.mrr.gov.pl

O firmie

Będziemy jedną z najbardziej innowacyjnych i wpływowych firm na świecie z punktu widzenia globalnego postępu i rozwoju.

Produkty

Będziemy projektować i dostarczać unikatowe, wysokojakościowe produkty, które pozytywnie wpłyną na życie ludzi i rozwój przedsiębiorstw.

Szkolenia

Będziemy zmieniać światopogląd ludzi biznesu w kierunku innowacyjności, profesjonalizmu i społecznej odpowiedzialności

MarcoPomaga

Będziemy rozwiązywać problemy społeczne i pozytywnie wpływać na środowisko naturalne.

Copyright © 2018 Marco. Wszelkie prawa zastrzeżone.