Polityka prywatności

Kariera

„Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”

 

Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka

Priorytet VI - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

 

Działanie 6.1 Paszport do eksportu

 

Tytuł projektu: „Rozwój działalności eksportowej firmy MARCO Marek Śliboda”

 

 

Beneficjent MARCO Marek Śliboda

 

Tytuł projektu: „Poprawa konkurencyjności firmy MARCO Marek Śliboda dzięki wdrożeniu innowacyjnej technologii druku cyfrowego”

 

 

Firma MARCO Marek Śliboda w latach 2012-2013 realizowała Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.1, mający na celu wejście na nowe rynki oraz wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, co znacząco zwiększyło odsetek przychodów ze sprzedaży eksportowej.

 

Wartość projektu: 79 183,34 EUR (332 475,00 PLN)

Wielkość dofinansowania: 34 260,23 EUR (143 851,87 PLN)

 

Okres realizacji projektu: 2012 - 2013

 

Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji na temat

realizowanego projektu:

Katarzyna Znyk

ul. Kozielska 2

44-153 Sośnicowice

Tel.: 32 30 20 711

 

 

„Dotacje na innowacje”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

 

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 znajdują się na stronach: www.poig.gov.pl, www.mrr.gov.pl

O firmie

Będziemy jedną z najbardziej innowacyjnych i wpływowych firm na świecie z punktu widzenia globalnego postępu i rozwoju.

Produkty

Będziemy projektować i dostarczać unikatowe, wysokojakościowe produkty, które pozytywnie wpłyną na życie ludzi i rozwój przedsiębiorstw.

Szkolenia

Będziemy zmieniać światopogląd ludzi biznesu w kierunku innowacyjności, profesjonalizmu i społecznej odpowiedzialności

MarcoPomaga

Będziemy rozwiązywać problemy społeczne i pozytywnie wpływać na środowisko naturalne.

Copyright © 2018 Marco. Wszelkie prawa zastrzeżone.