SYSTEM-ZARZADZANIA2

Kluczowe wartości organizacji
innowacyjnej i społecznie odpowiedzialnej

Ponad 20-letnie doświadczenie we wdrażaniu autorskiego systemu zarządzania łączącego nowoczesny model z takim, który zakłada absolutny ład i porządek pozwala nam dzielić się przepisem na sukces z innymi.

Nasza elastyczność, doświadczenie we wdrażaniu nowych rozwiązań i natychmiastowe reagowanie na zmieniającą się rzeczywistość są głównymi czynnikami sukcesu Marco.

Dzielimy się wiedzą.

Marek Śliboda
Prezes Zarządu

Założyciel i prezes firmy Marco sp. z o.o., wieloletni teoretyk i praktyk organizacji oraz zarządzania. Wizjoner i propagator społecznej odpowiedzialności biznesu. Konsekwentnie wdraża autorski sposób zarządzania przedsiębiorstwem, który sam częstokroć nazywa eksperymentem. Wyjątkowy szacunek do ludzi, ciągłe doskonalenie i pomoc lokalnej społeczności to fundamenty, na których oparł swoje życie i współtworzoną przez siebie firmę.

Dokonania Marka Ślibody oraz styl w jakim zarządzana jest jego organizacja, spotkały się z uznaniem zarówno lokalnej społeczności, jak i ogólnopolskich instytucji zajmujących się tematyką zarządzania.

Bartosz Połącarz
Członek Zarządu

Współwłaściciel i Członek Zarządu Marco sp. z o.o. Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej, wieloletni praktyk zarządzania przedsiębiorstwem, mocno skupiony na działaniach z zakresu zarówno Human Relations, jak i przygotowywania i wdrażania strategii w zespołach sprzedażowych.

W myśl idei przywództwa służebnego wyznacza trendy i kierunek rozwoju kluczowych działów firmy, będąc tym samym aktywnym uczestnikiem procesów zachodzących w organizacji.

Marta Legut – Piechocińska
Lider działu PR

Specjalista w zakresie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. W turkusowo zarządzanej firmie Marco sp. z o.o.  zajmuje się promowaniem idei organizacji opartej na wartościach. Aktywnie działa w obszarze CSR, współtworzy zespół Fundacji MarcoPomaga, która działa na rzecz lokalnej społeczności. Reprezentuje firmę podczas branżowych konferencji i spotkań ze studentami, a także regularnie publikuje

artykuły o autorskim stylu zarządzania Marco zarówno w lokalnych jak i ogólnopolskich mediach. Współtworzy również kampanię promocyjno – informacyjne oraz jest odpowiedzialna za cały obszar firmowych social mediów.