„Kultura Organizacji Marco to zbiór dziesięciu zasad i wartości będących dla firmy drogowskazem do dalszego rozwoju. Długofalowe cele organizacji mogą być realizowane tylko w oparciu o stabilne filary. Są nimi między innymi: szeroko rozumiany szacunek dla ludzi, nieustanny proces doskonalenia i podnoszenia świadomości oraz wyjątkowe podejście do działalności charytatywnej i pracy na rzecz lokalnej społeczności.”

1.

Przyciąganie ludzi zdolnych realizować wizję i misję firmy świadomie i dobrowolnie, z pasją i poświęceniem.

2.

Tworzenie przyjaznych relacji opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

3.

Skuteczne komunikowanie się z zachowaniem właściwej formy i zrozumiałej treści.

4.

Afirmacja, budowanie trwałej wewnętrznej motywacji i pokonywanie własnych ograniczeń.

5.

Zrozumienie i akceptacja idei współzależności, autonomii i dyscypliny.

6.

Szczere i naturalne prezentowanie myśli i poglądów w celu wypracowania rozwiązań najlepszych dla Organizacji.

7.

Wzajemne uczenie się samodzielnego myślenia, analizowania, wnioskowania i przewidywania.

8.

Orientacja na jakość, efektywność i ciągłe doskonalenie.

9.

Proaktywność w dążeniu do perfekcji w zarządzaniu i współdecydowaniu.

10.

Promowanie i realizowanie idei długofalowego, zrównoważonego rozwoju.

Historia pracy z pasją

Od ponad 20 lat stale umacniamy naszą pozycję na rynku wprowadzając komplementarne produkty dla najbardziej innowacyjnych sektorów globalnej gospodarki. Każdego dnia kompetentny i zaangażowany personel pracując z pasją spełnia najwyższe wymagania naszych klientów.

Przywództwo najwyższego wymiaru

354459818_767430135386606_4392967778112589001_n

Od lat 100% personelu zorientowany jest na proces ciągłego doskonalenia i eliminowania strat. Zintegrowany certyfikowany System Zarządzania połączony ze specyficznymi wymaganiami klientów pozwala nam utrzymywać jakość  i stabilność naszych produktów na najwyższym poziomie.

Jakość ponad wszystko

Środowisko pracy oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu pomaga nam w długofalowym rozwoju osobistym i przełamywaniu kolejnych barier. Konsekwencja i wytrwałość we wzajemnym służeniu i wspomaganiu daje nam nieskończone możliwości i ogromną wartość dodaną.

Długofalowy zrównoważony rozwój

Jesteśmy organizacją o bardzo wysokim poziomie świadomości. Stworzyliśmy efektywnie działającą hybrydę biznesowo-społeczną, która z jednej strony stale podnosi swoją wartość rynkową a z drugiej odpowiedzialnie  wpływa na otoczenie społeczne. Z dumą i satysfakcją wpływamy i będziemy wpływać, inspirujemy i będziemy inspirować.

Ważne momenty w naszej historii