Kandydat, który chciałby dołączyć do naszego zespołu oraz wspólnie z nami wpływać na rozwój firmy i otaczającej nas rzeczywistości powinien charakteryzować się następującymi cechami:

    • Proaktywność – inicjowanie działań i wychodzenie przed szereg, zgłaszanie pomysłów w celu ciągłego ulepszania i usprawniania firmy
    • Samodoskonalenie – ciągła edukacja, podnoszenie świadomości, podwyższanie kwalifikacji oraz poszerzanie horyzontów
    • Otwarty umysł – otwartość i pozytywne podejście do nowych sposobów myślenia i działania
    • Elastyczność w działaniu
    • Chęć przyjęcia odpowiedzialności za podejmowane decyzje
    • Umiejętność analizowania problemów z różnych perspektyw
    • Empatia i wrażliwość społeczna – pomoc potrzebującym, dzielenie się sukcesem
    • Pokora i skromność
    • Honor i odpowiedzialność organizacyjna – podejmowanie decyzji każdorazowo z uwzględnieniem najlepszego interesu firmy, w celu budowania wartości firmy, czyli wspólnego dobrobytu wszystkich pracowników

  Proces rekrutacji w naszej firmie składa się z następujących etapów:

    • Wypełnienie formularza rekrutacyjnego wraz z przesłaniem CV
    • Ocena dokumentów aplikacyjnych wg kryteriów określonych dla poszczególnych rekrutacji
    • Wstępna videorozmowa weryfikacyjna via Skype w języku polskim, trwająca ok 30 minut
    • Preselekcja językowa prowadzona w wybranym języku obcym, czyli ok. 15 minutowa rozmowa, podczas której sprawdzamy swobodę posługiwania się danym językiem – do wybranych procesów
    • Właściwa rozmowa kwalifikacyjna składająca się z 3 części: prezentacja multimedialna prowadzona przez kandydata wg określonych wytycznych, case study (zadania sprawdzające umiejętności praktyczne), pytania, czas trwania to ok 1,5 h

  Jeżeli opisane powyżej etapy zakończą się pozytywnie:

    • Zaproszenie na 1-2 płatne dni próbne – czas, kiedy będziemy mieli możliwość wzajemnego poznania się i obserwacji, czy cechy charakteru kandydata oraz długofalowa wizja i misja firmy są ze sobą spójne
    • Rozmowa indywidualna z przedstawicielem kierownictwa firmy
    • Decyzja o zatrudnieniu

  Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji na żadne stanowisko

  Jeżeli nie widzisz w aktualnych ofertach pracy odpowiadającego Ci stanowiska, a sądzisz, że jesteś osobą, która pasowałaby do Marco, wypełnij poniższy formularz. Pamiętaj również o przesłaniu CV na adres rekrutacja@labels.pl

   Nie znamA1A2B1B2C1C2

   Nie znamA1A2B1B2C1C2

   Administratorem Twoich danych osobowych jest Marco sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Antonio Gaudiego 8D, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000425368, NIP: 6312646198, REGON: 242975151.

   We wszelkich kwestiach dotyczących Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z osobą wyznaczoną przez Administratora pod adresem rodo@labels.pl

   Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba, że zajdą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych.

   W każdej chwili masz prawo dostępu do treści Twoich danych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, wycofać zgodę na ich przetwarzanie, wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza obowiązujące w tym zakresie przepisy. Nie będziemy wykorzystywać Twoich danych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

   W przypadku bieżącej rekrutacji:

   Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 22¹. § 1 Kodeksu pracy, a w zakresie danych dodatkowych art. 6 ust. 1 lit. b RODO (tj. niezbędność działań przed zawarciem umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. prawnie uzasadniony interes administratora). Wysyłając aplikację i swoje dokumenty wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów bieżącej rekrutacji.

   W przypadku przyszłych rekrutacji:

   Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tj. Twoja zgoda na przetwarzanie Twoich danych) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. prawnie uzasadniony interes administratora).